CacaoBarry2_01.jpg

Storkök

                                 Sjukhuskök                                                   Hotellkök                                                                      Skolkök

SjukhusHotellSkola

Välj de område du är intresserade av genom att klicka på motsvarande bild eller rubrik.

Fabrikat

Westward är idag agent i Norden för några av de största Italienska fabrikaten inom glassmaskiner på marknaden, bland annat:

Logotyp Telme